دانلود سریال Z Nation

آرشیو حروفی فیلم
آرشیو حروفی سریال
Z Nation
ژانر : مدت زمان :
44 دقیقه
زبان : شبکه پخش کننده : کشور : رده سنی :
TV-14
سازنده : زیرنویس :
دارد
ستارگان : تعداد فصل :
فصل پنجم قسمت سیزدهم
خلاصه داستان : داستان این سریال مربوط به ۳ سال بعد از پخش ویروس زامبی است و حالا آخرین بازماندگان این فاجعه در تلاش برای بقا هستند و قصد دارند تنها شخصی که از این ویروس زنده مانده را در سفری سه هزار مایلی از نیویورک به تنها آزمایشگاه فعال کشور در کالیفرنیا ببرند تا بتوانند از طریق خون او واکسن این بیماری را بدست بیاورند این در حالیست که آن فرد راز بزرگی را مخفی کرده که تهدیدی برای همه محسوب می شود و...
افزودن به لیست
لینک های دانلود
6.6
از 22228 نفر

« ثبت گزارش اشکال در دانلود »

بازیگران : 239 نفر
کارگردانان : 1 نفر
نویسندگان : 2 نفر
نمایش ستارگان فیلم
نمایش همه عوامل
Russell Hodgkinson Russell Hodgkinson
 Doc / ... (40 episodes, 2014-2017)
Nat Zang Nat Zang
 10K / ... (40 episodes, 2014-2017)
Keith Allan Keith Allan
 Murphy / ... (38 episodes, 2014-2017)
Kellita Smith Kellita Smith
 Lt. Roberta Warren / ... (37 episodes, 2014-2017)
Anastasia Baranova Anastasia Baranova
 Addy / ... (37 episodes, 2014-2017)
DJ Qualls DJ Qualls
 Citizen Z / ... (24 episodes, 2014-2016)
Pisay Pao Pisay Pao
 Cassandra / ... (21 episodes, 2014-2017)
Matt Cedeño Matt Cedeño
 Vasquez / ... (16 episodes, 2015-2016)
Michael Welch Michael Welch
 Mack / ... (13 episodes, 2014-2015)
Emilio Rivera Emilio Rivera
 Escorpion / ... (11 episodes, 2015-2016)
Sydney Viengluang Sydney Viengluang
 Dr. Sun Mei (8 episodes, 2016-2017)
Lisa Coronado Lisa Coronado
 Dr. Merch (8 episodes, 2014-2016)
Ramona Young Ramona Young
 Kaya (7 episodes, 2016)
Joseph Gatt Joseph Gatt
 The Man / ... (6 episodes, 2016)
Tom Everett Scott Tom Everett Scott
 Garnett (7 episodes, 2014)
Donald Corren Donald Corren
 Dr. Kurian (6 episodes, 2014-2015)
Aaron Trainor Aaron Trainor
 Will Chaffin (6 episodes, 2016)
Cecil Cheeka Cecil Cheeka
 Uncle Kaskae / ... (6 episodes, 2016)
DeRon Brigdon DeRon Brigdon
 Wesson (6 episodes, 2016)
Natalie Jongjaroenlarp Natalie Jongjaroenlarp
 Red (5 episodes, 2016-2017)
Sara Coates Sara Coates
 Serena (6 episodes, 2014-2016)
Luis Arambul Luis Arambul
 Surviving Party Zero Clan / ... (5 episodes, 2015)
Holden Goyette Holden Goyette
 Nature Boy / ... (4 episodes, 2016)
Kathryn Brown Kathryn Brown
 Hope Chaffin (4 episodes, 2016)
Mark Carr Mark Carr
 Sketchy (4 episodes, 2014-2016)
Doug Dawson Doug Dawson
 Skeezy (4 episodes, 2014-2016)
Keith Cox Keith Cox
 Bouncer Z / ... (4 episodes, 2014-2016)
Gina Gershon Gina Gershon
 La Reina (3 episodes, 2015)
D.C. Douglas D.C. Douglas
 Pa Kettle (3 episodes, 2015-2016)
Michelle Damis Michelle Damis
 Soccer Mom / ... (3 episodes, 2015-2016)
Caroline Slater Caroline Slater
 Vasquez's Daughter (3 episodes, 2015)
Rosalie Miller Rosalie Miller
 Vasquez's Wife (3 episodes, 2015)
Phil Andrade Phil Andrade
 Tattooed Prisoner / ... (3 episodes, 2014-2015)
Nidhi Ghildayal Nidhi Ghildayal
 Corinne (3 episodes, 2015)
Alex Terzieff Alex Terzieff
 Big Phyto / ... (3 episodes, 2014-2015)
Kim Little Kim Little
 Ma Kettle (2 episodes, 2015-2016)
Bea Corley Bea Corley
 Lucy (10 years old) / ... (2 episodes, 2016)
Dylan Vox Dylan Vox
 Hopper (2 episodes, 2016)
Robert Shampain Robert Shampain
 Captain Matheson / ... (2 episodes, 2015-2016)
Jayne Taini Jayne Taini
 Auntie (2 episodes, 2015)
Jacob Goudzwaard Jacob Goudzwaard
 Sam (2 episodes, 2014-2015)
Sali Sayler Sali Sayler
 Daisy / ... (2 episodes, 2014)
Rosslyn Luke Rosslyn Luke
 Athena / ... (2 episodes, 2015-2016)
Madelyn Grace Madelyn Grace
 Lucy / ... (2 episodes, 2016)
Thomas Olson Thomas Olson
 Onlooker / ... (2 episodes, 2014-2015)
Tracy Schornick Tracy Schornick
 Dad of 10K / ... (2 episodes, 2014-2015)
Bill Johns Bill Johns
 Auberbach (2 episodes, 2016)
Patrick Treadway Patrick Treadway
 Henry / ... (2 episodes, 2014-2015)
Carl Bressler Carl Bressler
 Don Francisco Berg / ... (2 episodes, 2015)
Kate Witt Kate Witt
 Nurse Ratched (1 episode, 2016)
Brandon Marino Brandon Marino
 Elvis (1 episode, 2016)
Debra Wilson Debra Wilson
 Linda (1 episode, 2016)
Robert Blanche Robert Blanche
 John J. Lannister (1 episode, 2016)
Austin Hillebrecht Austin Hillebrecht
 Liddy (1 episode, 2016)
Annette Toutonghi Annette Toutonghi
 Sarah (1 episode, 2016)
Brian Gunter Brian Gunter
 Slim Jim (1 episode, 2016)
Hannah Horton Hannah Horton
 Winona (1 episode, 2016)
Nadine Velazquez Nadine Velazquez
 Camilla (1 episode, 2016)
Mark Kelley-Matthews Mark Kelley-Matthews
 Zimmerman (1 episode, 2014)
Conner Marx Conner Marx
 Cosmonaut (1 episode, 2014)
Anthony Michael Hall Anthony Michael Hall
 Gideon Gould (1 episode, 2015)
Missi Pyle Missi Pyle
 Bernadette (1 episode, 2015)
Caitlin Carmichael Caitlin Carmichael
 Lucy (14 years old) (1 episode, 2016)
Lisa Carswell Lisa Carswell
 Mayor (1 episode, 2016)
Ron Ford Ron Ford
 Re-Pete (1 episode, 2016)
Dawn Hunter Dawn Hunter
 Janice (1 episode, 2014)
Tom Beyer Tom Beyer
 The Collector (1 episode, 2015)
Tonantzin Carmelo Tonantzin Carmelo
 Kuruk (1 episode, 2015)
Doug Jones Doug Jones
 Scully (1 episode, 2015)
William Sadler William Sadler
 Sam Custer (1 episode, 2015)
Erwin Galan Erwin Galan
 Half Skinned Man (1 episode, 2016)
Carl Johnson Carl Johnson
 Wally Becker (1 episode, 2016)
Jesse LaTourette Jesse LaTourette
 Erin (1 episode, 2016)
Bruce Lawson Bruce Lawson
 Bob (1 episode, 2016)
Wesley Walker Wesley Walker
 Clive (1 episode, 2016)
Rachel Pate Rachel Pate
 Janet (1 episode, 2014)
Eddie Spears Eddie Spears
 Red Hawk (1 episode, 2015)
Connor Toms Connor Toms
 Zeke (1 episode, 2015)
Richard P. Turner Jr. Richard P. Turner Jr.
 Rosebud Man (1 episode, 2016)
Kendai Clark Kendai Clark
 Cam (1 episode, 2014)
Ryan Higgins Ryan Higgins
 Travis (1 episode, 2014)
Christopher Morson Christopher Morson
 Johnny (1 episode, 2014)
Harold Perrineau Harold Perrineau
 Hammond (1 episode, 2014)
Marianna de Fazio Marianna de Fazio
 Rebecca (1 episode, 2015)
Bradley Goodwill Bradley Goodwill
 Rollie (1 episode, 2015)
Tinsel Korey Tinsel Korey
 Ayalla (1 episode, 2015)
D'Angelo Midili D'Angelo Midili
 Ryan (1 episode, 2016)
Kelly Washington Kelly Washington
 Lucy (1 episode, 2016)
Jodi Binstock Jodi Binstock
 Dr. Hastings (1 episode, 2014)
Aaron Blakely Aaron Blakely
 The Gatekeeper (1 episode, 2014)
Adam Lippert Adam Lippert
 Rick (1 episode, 2014)
Yuji Okumoto Yuji Okumoto
 Bernt (1 episode, 2014)
Scott Roddan Scott Roddan
 Donner (1 episode, 2014)
Richard Sloniker Richard Sloniker
 Brandon Doyle (1 episode, 2014)
Mark Fullerton Mark Fullerton
 Skipper (1 episode, 2015)
Jesse Lee Keeter Jesse Lee Keeter
 Junkie (1 episode, 2015)
Jake Legas Jake Legas
 Pistol Bandit (1 episode, 2015)
J. Woody Lotts J. Woody Lotts
 Private Dineen (1 episode, 2015)
Dileep Rao Dileep Rao
 Odegard (1 episode, 2015)
Matt Davidson Matt Davidson
 Smiles (1 episode, 2016)
Darryl Lemon Darryl Lemon
 Rastafarian (1 episode, 2014)
Riley Neldam Riley Neldam
 Darren (1 episode, 2014)
Jessica Bork Jessica Bork
 Mariah (1 episode, 2015)
Mike Dunay Mike Dunay
 Zachary (1 episode, 2015)
Thomas Lemieux Thomas Lemieux
 Crowbar Bandit (1 episode, 2015)
Burl Ross Burl Ross
 Larry (1 episode, 2015)
Andrew Sikking Andrew Sikking
 Wes (1 episode, 2015)
Audrey Latt Audrey Latt
 Brace Face Zombie Girl (1 episode, 2016)
Kenny Parks Jr. Kenny Parks Jr.
 Soldier #1 (1 episode, 2016)
Nira Torres Nira Torres
 Red Hand (1 episode, 2016)
Logan Binstock Logan Binstock
 Emmy (1 episode, 2014)
Lowell Deo Lowell Deo
 Redburn (1 episode, 2014)
George Mount George Mount
 Bill (1 episode, 2014)
Jamie Pederson Jamie Pederson
 John (1 episode, 2014)
Nich Witham Nich Witham
 Lead Bandit (1 episode, 2014)
Daniel Brockley Daniel Brockley
 Stranger (1 episode, 2015)
Aaron Fink Aaron Fink
 Dale (1 episode, 2015)
Bryan Peterson Bryan Peterson
 Beale (1 episode, 2015)
William Voorhees William Voorhees
 Wrecking Ball (1 episode, 2015)
John Wu John Wu
 Lt. Mong (1 episode, 2016)
Eden Campbell Eden Campbell
 Rachel (1 episode, 2014)
Bret Kiene Bret Kiene
 Samuel (1 episode, 2014)
Damon Mentzer Damon Mentzer
 Dad Bandit (1 episode, 2014)
Allison Yolo Allison Yolo
 Young Woman (1 episode, 2014)
Noelle Fries Noelle Fries
 Harper (1 episode, 2015)
Michelle Hippe Michelle Hippe
 Mother (1 episode, 2015)
Gary Winterholler Gary Winterholler
 Burr (1 episode, 2015)
Lexie Lovering Lexie Lovering
 Cassidy Chaffin (1 episode, 2016)
Jacqueline S. Davis Jacqueline S. Davis
 Nana (1 episode, 2014)
Steve Emtman Steve Emtman
 Sarge (1 episode, 2014)
Joe Handelman Joe Handelman
 Kazakhstan Cop (1 episode, 2014)
Sarah-Eve Gazitt Sarah-Eve Gazitt
 Young Girl (1 episode, 2015)
Rob Grabow Rob Grabow
 Harvester #1 (1 episode, 2015)
Jessica Martin Jessica Martin
 Sadie (1 episode, 2015)
Carter Rodriquez Carter Rodriquez
 Mortician (1 episode, 2015)
Steve Graham Steve Graham
 Graham (1 episode, 2016)
Ben Andrews Ben Andrews
 Lieutenant (1 episode, 2014)
Stephanie Kim Stephanie Kim
 Haitian Doctor (1 episode, 2014)
Robert Agostenelli Robert Agostenelli
 Harvester #2 (1 episode, 2015)
Thomas Brophy Thomas Brophy
 Bernie (1 episode, 2015)
Stefan Hajek Stefan Hajek
 Father (1 episode, 2015)
Delanna Studi Delanna Studi
 Cheyenne (1 episode, 2014)
Cameron Gordon Cameron Gordon
 Guard One (1 episode, 2015)
Dedra D. Woods Dedra D. Woods
 Dr. Sanders (1 episode, 2015)
Carollani Sandberg Carollani Sandberg
 Charlotte Anderson (1 episode, 2016)
Jerry Bell Jr. Jerry Bell Jr.
 Urwin (1 episode, 2015)
Stephanie Kukuruza Stephanie Kukuruza
 Chantrelle Z Stripper (1 episode, 2015)
Simone Leorin Simone Leorin
 Skull Zero (1 episode, 2015)
Robert Fuentes Robert Fuentes
 Goggle Zero (1 episode, 2015)
James A. Smith James A. Smith
 Red Hanson (1 episode, 2014)
Angela DiMarco Angela DiMarco
 Lawyer (1 episode, 2015)
Art Hickman Art Hickman
 Little Brother (1 episode, 2014)
Richard Carmen Richard Carmen
 Semple (1 episode, 2015)
John Daniels John Daniels
 Middle Brother (1 episode, 2014)
Allen Fitzpatrick Allen Fitzpatrick
 Prosecutor (1 episode, 2015)
Mike Butters Mike Butters
 Phil (1 episode, 2014)
Christy Choi Christy Choi
 Brittany (1 episode, 2014)
Anna Marie Clausen Anna Marie Clausen
 Amelia (1 episode, 2014)
Tony Doupe Tony Doupe
 Robert (1 episode, 2014)
Ted Dowling Ted Dowling
 Wilbur Grady (1 episode, 2014)
John Duff John Duff
 FrankenZombie (1 episode, 2014)
Jason Gallagher Jason Gallagher
 Keith Richards (1 episode, 2014)
Julian Gavilanes Julian Gavilanes
 Patrick (1 episode, 2014)
Jeri Habberstad Jeri Habberstad
 Addy's Mom (1 episode, 2014)
Gabriel Hansen Gabriel Hansen
 Albino Zombie (1 episode, 2014)
Ryan Higgins Ryan Higgins
 Travis (1 episode, 2014)
David S. Hogan David S. Hogan
 Brother Eli (1 episode, 2014)
Julia Keefe Julia Keefe
 Mary (1 episode, 2014)
Lj Klink Lj Klink
 Tattoo Guy (1 episode, 2014)
Sarah Ann Mann Sarah Ann Mann
 Jodi (1 episode, 2014)
Kelly McGillis Kelly McGillis
 Helen (1 episode, 2014)
Damon Mentzer Damon Mentzer
 Dad Bandit (1 episode, 2014)
Lorraine Montez Lorraine Montez
 Shelley Tanner (1 episode, 2014)
Rich Morris Rich Morris
 Forman (1 episode, 2014)
Bill Moseley Bill Moseley
 General McCandles (1 episode, 2014)
Kimberly Nesper Kimberly Nesper
 Tessa (1 episode, 2014)
J. Woodward Palmer J. Woodward Palmer
 Jameson (1 episode, 2014)
Brad Picard Brad Picard
 Butcher (1 episode, 2014)
Julia Prud'homme Julia Prud'homme
 Madeline (1 episode, 2014)
Rick Rivera Rick Rivera
 Tobias Campbell (1 episode, 2014)
Nick Robertson Nick Robertson
 Michael (1 episode, 2014)
Valerie Brady Rongey Valerie Brady Rongey
 Cafeteria Lady (1 episode, 2014)
Roy Stanton Roy Stanton
 Major Williams (1 episode, 2014)
Brian Sutherland Brian Sutherland
 Jacob (1 episode, 2014)
James Sweet James Sweet
 Berman (1 episode, 2014)
Gary Taylor Gary Taylor
 Homer Stubbins (1 episode, 2014)
Kendall Wells Kendall Wells
 Soldier 1 (1 episode, 2014)
Cora M. Abdallah Cora M. Abdallah
 Little Girl Lucy (1 episode, 2015)
Don Ackerman Don Ackerman
 Washington (1 episode, 2015)
D.R. Anderson D.R. Anderson
 Roy Nearberg (1 episode, 2015)
Jeff Barehand Jeff Barehand
 Eddie (1 episode, 2015)
Drew Barrios Drew Barrios
 Boss (1 episode, 2015)
Eric Beltrame Eric Beltrame
 Inmate #1 (1 episode, 2015)
Ricki Bhullar Ricki Bhullar
 Jerry (1 episode, 2015)
Sergi Cervera Sergi Cervera
 Mexican radio voice (1 episode, 2015)
Marianna De Fazio Marianna De Fazio
 Rebecca (1 episode, 2015)
Michael Draper Michael Draper
 Travis (1 episode, 2015)
Marc Forsyth Marc Forsyth
 Fuentes (1 episode, 2015)
Jana Lee Hamblin Jana Lee Hamblin
 Dana (1 episode, 2015)
Chris Hansen Chris Hansen
 Inmate #3 (1 episode, 2015)
Craig Hudkins Craig Hudkins
 Prison Guard (1 episode, 2015)
Norm Johnson Norm Johnson
 Paul (1 episode, 2015)
Jacob Jones Jacob Jones
 Running Deer (1 episode, 2015)
Dylan Kane Dylan Kane
 Jacob (1 episode, 2015)
Jesse Keeter Jesse Keeter
 Junkie (1 episode, 2015)
Todd Kehne Todd Kehne
 Greg (1 episode, 2015)
Diane Kenley Diane Kenley
 Victoria (1 episode, 2015)
George R.R. Martin George R.R. Martin
 George R.R. Martin (1 episode, 2015)
Joseph P. McCarthy Joseph P. McCarthy
 Zane (1 episode, 2015)
Christopher J. Miller Christopher J. Miller
 Dr. Morgan Henley (1 episode, 2015)
Henry Noble Henry Noble
 Ship's Doctor (1 episode, 2015)
Lucia Oskerova Lucia Oskerova
 Loveable Leslie (1 episode, 2015)
John Paulsen John Paulsen
 Nearsighted (1 episode, 2015)
Tiffany Pulvino Tiffany Pulvino
 Meg (1 episode, 2015)
Casey Reynolds Casey Reynolds
 Zero Guard (1 episode, 2015)
Jeremy John Rogers Jeremy John Rogers
 Nazarian (1 episode, 2015)
Justin Shenkarow Justin Shenkarow
 Iggy (1 episode, 2015)
Jennifer Simmons Jennifer Simmons
 Townsfolk and Zombie (1 episode, 2015)
Gene Tagaban Gene Tagaban
 Danny (1 episode, 2015)
Peter 'Drago' Tiemann Peter 'Drago' Tiemann
 Zero Henchman (1 episode, 2015)
Peter Vives Peter Vives
 Mexican radio voice #2 (1 episode, 2015)
Kay Whitney Kay Whitney
 Sheila (1 episode, 2015)
Frank Boyd Frank Boyd
 Dr. Howard Teller (1 episode, 2016)
Lucas Rick O'Brien Lucas Rick O'Brien
 Storm Zombie / ... (uncredited) (9 episodes, 2014-2015)
Matt Clark Matt Clark
 Ambulance Driver Zombie / ... (uncredited) (6 episodes, 2015)
Brian Richardson Brian Richardson
 Zombie (uncredited) (5 episodes, 2014)
W.L. Wittstruck W.L. Wittstruck
 Gunshow Bystander / ... (uncredited) (3 episodes, 2014-2015)
Abie Ekenezar Abie Ekenezar
 Zombie / ... (uncredited) (2 episodes, 2014-2015)
Robert C. Meese Jr. Robert C. Meese Jr.
 Hockey Fan / ... (uncredited) (2 episodes, 2014-2015)
Kirsten Foe Kirsten Foe
 Gina / ... (uncredited) (2 episodes, 2016)
Bryan J. Agee Bryan J. Agee
 Brother Matthew (uncredited) (1 episode, 2014)
Kaleigh Hopkins Kaleigh Hopkins
 Compound Daughter (uncredited) (1 episode, 2014)
Daniel Locicero Daniel Locicero
 Valdez (uncredited) (1 episode, 2014)
Jesse Peterson Jesse Peterson
 Zombie (uncredited) (1 episode, 2014)
Zach Asien Zach Asien
 Zombie (uncredited) (1 episode, 2015)
Shane Mabrey Shane Mabrey
 Charred Z (uncredited) (1 episode, 2015)
Elizabeth Rhoades Elizabeth Rhoades
 Ship's Nurse (uncredited) (1 episode, 2015)
Dale Holdren Dale Holdren
 Zombie (uncredited) (1 episode, 2016)
Bill Shaw Bill Shaw
 Barbed Wired Human / ... (uncredited) (1 episode, 2016)
پیشنهادی
فیلم مرتبط با موضوع
مشاهده فیلم های بیشتر »
Those Who Kill 24 The Bionic Woman Hawaii Five-0 Burn Notice Oggy & die Kakerlaken Blue Exorcist Henry Danger Intelligence 3%